[عنوان ندارد] - دوشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۳
[عنوان ندارد] - سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳
[عنوان ندارد] - شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳
تصاویرزیبا - دوشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۱
ٍسخنان زنده نام کوروش کبیر - یکشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۰
حسن فارسی - چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰
گوشه ای ازوصیت نامه داریوش هخامنشی - دوشنبه بیستم تیر ۱۳۹۰
دکترشریعتی - سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰
سال نوبرشما شادباش - یکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۹
استادعزیزشجریان - یکشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۹
طبیعت زیبای بازفت - دوشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۹
تصاویرزیباسازی - شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹
تصاویرزیباسازی - شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹
صفات کورش بزرگ " نوشته استاد "محمود شریفی" - شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹
روانشناسی رنگ چشمها - چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹
پل زیبا - دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹
طبیعت زیبا - شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹
طبیعت زیبا - شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹
طبیعت زیبا - شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹
طبیعت زیبا - شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹
ابشارزیبا - شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹
میلادحضرت مسیح مبارکباد - شنبه چهارم دی ۱۳۸۹
تولدعیسی مسیح مبارک باد - شنبه چهارم دی ۱۳۸۹
زنده یادبهمن - شنبه چهارم دی ۱۳۸۹
عزیزمن - پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹
یگانگی - پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹
درگذشت مادرعزیزم - چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹
بهاردربهار - جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹
گل رز - پنجشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۹
سئوال - سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹
نظرعزیزان درموردکریس انجل چیه ؟ - جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹
سرزمینم - پنجشنبه بیستم آبان ۱۳۸۹
گلهای کاغذی - شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹
سالگردکوگ تاراز - شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹
ددددد - جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹
هفتم ابان - جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹
شعرزمانه - پنجشنبه ششم آبان ۱۳۸۹
دراین بن بست - یکشنبه دوم آبان ۱۳۸۹
[عنوان ندارد] - پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹
تصاویراستادشجریان - پنجشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۹
سکوت - چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹
کوروش دادگر - دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹
کوروش کبیر - دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۸۹
سخن بزرگان - یکشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۸۹
زندگینامه حبیب محبیان - جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹
متن اشعارحبیب - جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹
تصویرگل زیبا - سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹
مخفف لاتینی مسجدسلیمان - سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹
زندگی ساده عشایری - سه شنبه بیستم مهر ۱۳۸۹