[عنوان ندارد] - دوشنبه پانزدهم دی 1393
[عنوان ندارد] - سه شنبه یازدهم شهریور 1393
[عنوان ندارد] - شنبه سوم خرداد 1393
تصاویرزیبا - دوشنبه سی ام مرداد 1391
ٍسخنان زنده نام کوروش کبیر - یکشنبه چهاردهم اسفند 1390
حسن فارسی - چهارشنبه نوزدهم مرداد 1390
گوشه ای ازوصیت نامه داریوش هخامنشی - دوشنبه بیستم تیر 1390
دکترشریعتی - سه شنبه سی و یکم خرداد 1390
سال نوبرشما شادباش - یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389
استادعزیزشجریان - یکشنبه هفدهم بهمن 1389
طبیعت زیبای بازفت - دوشنبه یازدهم بهمن 1389
تصاویرزیباسازی - شنبه نهم بهمن 1389
تصاویرزیباسازی - شنبه نهم بهمن 1389
صفات کورش بزرگ " نوشته استاد "محمود شریفی" - شنبه دوم بهمن 1389
روانشناسی رنگ چشمها - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
پل زیبا - دوشنبه بیستم دی 1389
طبیعت زیبا - شنبه هجدهم دی 1389
طبیعت زیبا - شنبه هجدهم دی 1389
طبیعت زیبا - شنبه هجدهم دی 1389
طبیعت زیبا - شنبه هجدهم دی 1389
ابشارزیبا - شنبه هجدهم دی 1389
میلادحضرت مسیح مبارکباد - شنبه چهارم دی 1389
تولدعیسی مسیح مبارک باد - شنبه چهارم دی 1389
زنده یادبهمن - شنبه چهارم دی 1389
عزیزمن - پنجشنبه دوم دی 1389
یگانگی - پنجشنبه دوم دی 1389
درگذشت مادرعزیزم - چهارشنبه سوم آذر 1389
بهاردربهار - جمعه بیست و هشتم آبان 1389
گل رز - پنجشنبه بیست و هفتم آبان 1389
سئوال - سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389
نظرعزیزان درموردکریس انجل چیه ؟ - جمعه بیست و یکم آبان 1389
سرزمینم - پنجشنبه بیستم آبان 1389
گلهای کاغذی - شنبه پانزدهم آبان 1389
سالگردکوگ تاراز - شنبه پانزدهم آبان 1389
ددددد - جمعه هفتم آبان 1389
هفتم ابان - جمعه هفتم آبان 1389
شعرزمانه - پنجشنبه ششم آبان 1389
دراین بن بست - یکشنبه دوم آبان 1389
[عنوان ندارد] - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
تصاویراستادشجریان - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
سکوت - چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389
کوروش دادگر - دوشنبه بیست و ششم مهر 1389
کوروش کبیر - دوشنبه بیست و ششم مهر 1389
[عنوان ندارد] - دوشنبه بیست و ششم مهر 1389
سخن بزرگان - یکشنبه بیست و پنجم مهر 1389
زندگینامه حبیب محبیان - جمعه بیست و سوم مهر 1389
متن اشعارحبیب - جمعه بیست و سوم مهر 1389
تصویرگل زیبا - سه شنبه بیستم مهر 1389
مخفف لاتینی مسجدسلیمان - سه شنبه بیستم مهر 1389
زندگی ساده عشایری - سه شنبه بیستم مهر 1389